36-52-H/01 – Testovací dřevařský směr

 • Tříletý učební obor s výučním listem
 • Po absolvování studia možnost studovat nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou
 • Po dobu studia se vyplácí učňovská stipendia Olomouckého kraje
  • 1. ročník: 300,-Kč za každý měsíc,za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,-Kč
  • 2. ročník: 400,-Kč za každý měsíc,za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,-Kč
  • 3. ročník: 500,-Kč za každý měsíc (pouze za první pololetí),za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno
TřídaTřídní učitelsudý týden/den, hodinalichý týden/den, hodina
1AEZw Zápařka Wayne, Mgr.středastředa
1INPi Piterka Jaroslav, Bc. MBAčtvrtekčtvrtek
1KZMSl Sládeček Jiří, Mgr.úterýčtvrtek
1MODz Dostál Zdeněk, Ing.pondělípondělí
1SKAKaš Kašpar Jiří, Ing.pondělíúterý
1TRTPa Palásek Dominik, Mgr.pondělípondělí
1ZPZa Zatloukalová Daniela, Mgr.pondělípondělí
1MEPr Pazdera Petr, Ing.čtvrtekčtvrtek
1OBPar Pavelková Radka, Mgr.středastředa
2AEKo Koval Arturčtvrtekúterý
2INHo Holotíková Lada, Ing.čtvrtekčtvrtek
2KZMPol Polášková Oldřiška, Ing.úterýstředa
2MOKc Kuncová Blanka, Mgr.pondělíčtvrtek
2SKABe Bernatská Pavla, Mgr.úterýúterý
2TZa Zatloukalová Daniela, Mgr.pondělípondělí
2TRDs Dosoudilová Irena, Mgr.pondělípondělí
2ZPZa Zatloukalová Daniela, Mgr.pondělípondělí
2MESc Skácalová Drahomíra, Mgr.úterýúterý
2OBSc Skácalová Drahomíra, Mgr.úterýúterý
3AEKos Kostelník Václav, Mgr.úterýúterý
3INNe Nešpor Josef, Mgr.pondělíúterý
3KZMHb Hradilová Barbora, Mgr.pondělíčtvrtek
3MOKb Kubínová Jana, Mgr.úterýpondělí
3SKASo Souček Ondřej, Mgr.čtvrtekpondělí
3TRTDr Drexlerová Dagmar, Mgr.úterýstředa
3ZPZa Zatloukalová Daniela, Mgr.pondělípondělí
3OMEOd Ondráková Alena, Mgr.úterýúterý
4OMESta Stašková Kateřina, Mgr.---úterý
1ZFABš Bešina Štefan, Ing.pondělíúterý
1ZFBBš Bešina Štefan, Ing.pondělíúterý
1SPTMa Malovaná Magda, Ing. arch.pondělípondělí
2PTBř Bařinová Dagmar, Ing.pondělípondělí
2SNSd Šenk Zdeněk, Ing.čtvrtekčtvrtek
De Děcká Markéta, Bc.pondělípátek
Dk Dokoupilová Ivana, PhDr.čtvrtekčtvrtek
Chl Chládek Jan, Ing.pondělí---
Ja Jašková Gabriela, Mgr.pondělí---
Kl Kulková Helenaúterýúterý
Lj Leszkow Jan, Ing.úterýúterý
Mk Marek Vladimír, Ing.úterýúterý
Pap Papoušková Olga, Mgr.čtvrtekčtvrtek
Vyr Vyroubal Jindřich, Ing.pondělípondělí

Absolvent oboru umí

 1. Rozlišovat druhy používaných materiálů, orientovat se v jejich vlastnostech, způsobech použití a certifikaci
 2. Navrhovat technologické postupy a organizaci práce při čištění průduchů komínů a kouřovodů
 3. Navrhovat a připojovat na spalinovou cestu spotřebiče na paliva pevná, kapalná a plynná
 4. Navrhovat parametry komínových vložek a vložkovat komínové průduchy
 5. Provádět zvětšování vnitřní světlosti komínových průchodů strojní komínovou frézou
 6. Měřit a vypočítávat tah, odstraňovat tahové závady a ucpávky v průduších, měřit složení plynných Spalin a vyhodnocovat naměřené hodnoty
 7. Provádět drobné opravy lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, opravovat a upravovat komíny ajejich příslušenství
 8. Čistit lokální spotřebiče paliv napevná a kapalná paliva, čistit spalinové cesty, upozorňovat na rizika, provádět periodické technické prohlídky kotlů ústředního vytápění a technologických spotřebičů

Možnost uplatnění absolventa

 1. Při samostatném výkonu činností spojených s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení
 2. Při údržbě, opravách a úpravách lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, komínů a jejich příslušenství
 3. V podnikání

Partneři školy