Přijímací řízení

Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná. Přijetí ke studiu je posuzováno na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

Pro čtyřleté studijní obory se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Škola přihlíží k prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Je vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu.

U nástavbového studia se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky. Škola přihlíží k prospěchu ze dvou ročníků střední školy. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu není vyžadováno.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je možno podávat v kanceláři č. 105 (1. patro budovy ředitelství) v termínu od 1. do 20. února 2024 (ve středu 7. a 14. února budou úřední hodiny  prodlouženy  do 17.00 hodin). Po uplynutí termínu 20. února 2024 již nebude možné přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení podávat.

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025

Kritéria přijímacího řízení 2024/2025 – 2. kolo

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Studijní a učební obory – pouze denní forma studia

Možnosti podání přihlášky pro školní rok 2024/2025

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

Digitální přihlašovací systém DiPSy – podání přihlášek ke studiu na SŠ elektronicky

Formuláře ke stažení (pro podání přihlášek ve formě tiskopisu):

Kontakt: Tomáš Janeček, Mgr. (zástup za MD), , tel.: 585 724 267

Partneři školy