ŠPP

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

, „Schránka důvěry“ u kopírky v prvním patře TV.


Úkoly a aktivity ŠPP:

 1. Dlouhodobá a preventivní činnost s třídními kolektivy.
 2. Předcházení a řešení výukových a prospěchových problémů žáků.
 3. Pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže.
 4. Předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů – šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus.
 5. Poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům.
 6. Kariérové poradenství.
 7. Krizová intervence.
 8. Přednášky a besedy.
 9. Podpora studentských aktivit.
 10. Pravidelná setkávání s vedením školy (jednou měsíčně).
 11. Otevřené konzultační hodiny pro pedagogy TV i OV (lichá středa 6. a 7. hodinu).

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – Mgr. Barbora Ševčíková
METODIK PREVENCE – Mgr. Pavla Bernatská
ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG – Mgr. Barbora Hradilová
VÝCHOVNÝ PORADCE – Mgr. Barbora Hradilová, kabinet: 107

Partneři školy