Úspěchy našich žáků

 • Na začátku každého školního roku je ve spolupráci s třídními učiteli formou osobních konzultací s metodiky pro práci s nadanými žáky provedena aktualizace tzv. nadaných žáků. Seznamy žáků jsou poskytnuty pedagogickým pracovníkům.
 • Práci s talentovanými žáky zaštiťuje motivační program z roku 2015/2016, který zůstává v platnosti.
 • Důraz je kladen na žáky prvních ročníků. Žáci jsou individuálně připravováni pod vedením pedagogů na krajské, celostátní a mezinárodní soutěže; pozornost je věnována žákům s vynikajícími studijními výsledky a studentům – hráčům v místních extraligových a prvoligových týmech.
 • Speciálně je zaměřena na mimořádné úspěchy žáků v celostátních nebo mezinárodních soutěžích, na žáky s vynikajícími studijními výsledky a na studenty, kteří jsou hráči v místních extraligových a prvoligových týmech. Pokud jsou ve třídách žáci jazykově nadaní, případně žáci s vyšší úrovní znalostí AJ než ostatní spolužáci, přistupujeme k nim individuálně. Dostávají obtížnější úkoly a práci navíc (např. využíváme materiály z časopisů, např. Bridge). Žáci se účastní krajských kol konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy.
 • Práci s talentovanou mládeží v rocích 2019/20202020/2021 značně omezila pandemie Covid-19.
 • Každoročně je připravován obrazový a textový materiál a zpracovávána nástěnka s tematikou „úspěchy našich žáků“ v 1. patře budovy školy. Jejím cílem je motivovat ostatní žáky k dosahování vynikajících výsledků.
 • Škola se snaží motivovat žáky ke smysluplnému trávení volného času (pokud to situace dovoluje) sportovními soutěžemi, do kterých se žáci aktivně zapojují a dosahují dobrých výsledků (např. soutěže Army Test, Středoškolská futsalová liga ad.).


Žáci se účastní i dalších akcí, např.:

 • „Darujeme krev, darujeme život“,
 • workshop pro děti mateřských školek,
 • soutěž „Jezdím bezpečně“,
 • ekonomická olympiáda, vědomostní olympiády, matematické soutěže,
 • Mezinárodní veletrh fiktivních firem,
 • soutěže odborných dovedností,
 • Mistrovství ČR v oborech: truhlář, kominík,…

Výsledky žáků jsou pravidelně sledovány a vybraní žáci jsou navrženi a přihlášeni do soutěže pořádané Olomouckým krajem „Talent Olomouckého kraje„.

Partneři školy