Teoretické vyučování

Sugrañes Soňa, Mgr.zástupce ředitele pro teoretickou výuku 1585 724 219
Složilová Jana, Ing.zástupce ředitele pro teoretickou výuku 2585 724 296
Janeček Tomáš, Mgr.referent studijního oddělení585 724 267
Ševčíková Barbora, Mgr.školní psycholog585 724 211
602 723 453

Hradilová Barbora, Mgr.speciální pedagog, výchovný poradce, učitelka585 724 144
Bařinová Dagmar, Ing. Ph.D.učitelka585 724 256
Bernatská Pavla, Mgr.učitelka, metodik prevence585 724 262
Bešina Štefan, Ing.učitel585 724 254
Děcká Markéta, Mgr.učitelka585 724 255
Dosoudilová Irena, Mgr.učitelka585 724 226
Dostál Zdeněk, Ing.učitel585 724 271
Drexlerová Dagmar, Mgr.učitelka, metodik CŽV585 724 261
725 469 661
Frydrych Ondřej, Mgr.učitel585 724 255
Guskovičová Eva, Ing. (mateřská dovolená)referentka studijního oddělení585 724 267
Holotíková Lada, Ing.učitelka585 724 260
Chládek Jan, Ing.učitel585 724 265
Jašková Gabriela, Mgr.učitelka585 724 262
Kašpar Jiří, Ing.učitel585 724 254
Kostelník Václav, Mgr.učitel585 724 288
Koval Arturučitel585 724 259
Kubínová Jana, Mgr.učitelka585 724 270
Kulková Helenaučitelka585 724 216
Kuncová Blanka, Mgr.učitelka585 724 238
Leszkow Jan, Ing.učitel585 724 203
Malovaná Magda, Ing. arch.učitelka585 724 260
Marek Vladimír, Ing.učitel, koordinátor ICT585 724 251
Nešpor Josef, Mgr. učitel585 724 216
Ondráková Alena, Mgr.učitelka585 724 226
Palásek Dominik, Mgr.učitel585 724 288
Papoušková Olga, Mgr.učitelka585 724 270
Pazdera Petr, Ing.učitel585 724 257
Piterka Jaroslav, Bc., MBAučitel585 724 212
Polášková Oldřiška, Ing.učitelka585 724 212
Schwan Jakub, Mgr.učitel585 724 262
Skácalová Drahomíra, Mgr.učitelka585 724 238
Skácelíková Tereza, Mgr. (mateřská dovolená)učitelka585 724 255
Sládeček Jiří, Mgr.učitel585 724 253
Souček Ondřej, Mgr.učitel585 724 253
Stašková Kateřina, Mgr.učitelka585 724 255
Šenk Zdeněk, Ing.učitel585 724 256
Vyroubal Jindřich, Ing.učitel585 724 258
Zápařka Wayne, Mgr.učitel585 724 288
Zatloukalová Daniela, Mgr.učitelka585 724 273

Partneři školy