Maturitní a závěrečné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Žádost o vykonání komisionální zkoušky (náhradní a opravné) – 1.pol. šk. r. 2020/2021

Seznam maturitních okruhů studijních oborů pro školní rok 2020/2021
– Stavební provoz 36-44-L/51
– Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51
– Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
– Obchodník66-41-L/01
– Provozní technika 23-43-L/51
Hodnocení profilové části MZProvozní technika
Stavební provoz
Nábytkářská a dřevařská výroba
MIEZ
Obchodník
Cizí jazyky – ústní část
Český jazyk a literatura – ústní část


Seznam ročníků maturitních zkoušek 2020/2021

* 4ME – mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
* 4OB – obchodník
* 2PT – provozní technika
* 2SP – stavební provoz
* 2SN – dřevařská a nábytkářská výroba

Veškeré informace o maturitních zkouškách naleznete na stránkách CERMATu

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Závěrečné zkoušky v řádném termínu školního roku 2020/2021

Partneři školy