Rekvalifikace a vzdělávací programy

e-learning pro účastníky CŽV: http://olomouc.e-moodle-dv.cz/

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 je autorizovanou osobou a je oprávněna konat zkoušky profesní kvalifikace (rekvalifikace) dle Zákona 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v těchto oborech:

.

STROJÍRENSKÉ OBORY:

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK (zámečník – úplná kvalifikace)

23-003-H ZÁMEČNÍK

23-001-H OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

23-002-H MONTÉR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

23-073-H     PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK

23-004-H     MONTÉR STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

23-007-E DĚLNÍK VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ

23-006-E     KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ

.

STAVEBNÍ OBORY:

36-109-E      OBKLADAČ V PREFABRIKACI

36-057-H      OMÍTKÁŘ

36-020-H      ZEDNÍK

36-056-H      MONTÉR ZDÍCÍCH SYSTÉMŮ

36-051-H      TESAŘ

36-017-H      KOMINÍK – MONTÁŽ KOMÍNŮ A KOMÍNOVÝCH VLOŽEK

36-025-H      KOMINÍK – KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST

36-023-H      KOMINÍK – MĚŘENÍ SPALIN

36-003-H      MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE

36-005-H      MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU A ZAŘÍZENÍ

36-004-H      TOPENÁŘ

36-053-H      KLEMPÍŘ STAVEBNÍ

.

OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA:

33-051-M     INTERIÉROVÝ PORADCE / INTERIÉROVÁ PORADKYNĚ

33-001-H      TRUHLÁŘ NÁBYTKÁŘ

33-002-H      STAVEBNÍ TRUHLÁŘ

33-014-H      MONTÁŽNÍK NÁBYTKU

33-016-H      PRACOVNÍK DÝHOVÁNÍ A LAMINOVÁNÍ NÁBYTKU

33-017-H      OBSLUHA STROJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ VE VÝROBĚ NÁBYTKU

33-020-H      DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍK NÁBYTKU

33-034-E      DĚLNÍK VÝROBY DROBNÝCH DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ

33-035-H OBSLUHA DŘEVAŘSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

33-060-H PRACOVNÍK PLOŠNÉHO BROUŠENÍV NÁBYTKÁŘSKÉ VÝROBĚ

.

OBORY OBCHODNÍ:

66-003-H PRODAVAČ

66-001-H POKLADNÍ

66-006-H EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU

Partneři školy