Rekvalifikace a vzdělávací programy

e-learning pro účastníky CŽV: http://olomouc.e-moodle-dv.cz/

Vzdělávací programy a rekvalifikace pro vzdělávání dospělých se řídí požadavky Národní soustavy kvalifikací www.narodnikvalifikace.cz

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 je autorizovanou osobou a je oprávněna konat zkoušky profesní kvalifikace (rekvalifikace) dle Zákona 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v těchto profesních kvalifikacích:

.

STROJÍRENSKÉ OBORY:

23-001-H     OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

23-002-H     MONTÉR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

23-003-H     ZÁMEČNÍK

23-004-H     MONTÉR STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

23-006-E     KONTROLOR STROJÍRENSKÝCH VÝROBKŮ

23-007-E     DĚLNÍK VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ

23-073-H     PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK

.

STAVEBNÍ OBORY:

36-051-H     TESAŘ

36-017-H     KOMINÍK – MONTÁŽ KOMÍNŮ A KOMÍNOVÝCH VLOŽEK

36-025-H     KOMINÍK – KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST

36-023-H     KOMINÍK – MĚŘENÍ SPALIN

36-003-H     MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU VODY A KANALIZACE

36-005-H     MONTÉR VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNU A ZAŘÍZENÍ

36-004-H     TOPENÁŘ

36-020-H     ZEDNÍK

36-057-H     OMÍTKÁŘ

36-053-H     KLEMPÍŘ STAVEBNÍ

36-109-E     OBKLADAČ V PREFABRIKACI

36-056-H     MONTÉR ZDÍCÍCH SYSTÉMŮ

.

OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA:

33-001-H     TRUHLÁŘ NÁBYTKÁŘ

33-002-H     STAVEBNÍ TRUHLÁŘ

33-014-H     MONTÁŽNÍK NÁBYTKU

33-016-H     PRACOVNÍK DÝHOVÁNÍ A LAMINÁTOVÁNÍ NÁBYTKU

33-017-H     OBSLUHA STROJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ VE VÝROBĚ NÁBYTKU

33-020-H     DÍLENSKÝ MONTÁŽNÍK NÁBYTKU

33-060-H     PRACOVNÍK PLOŠNÉHO BROUŠENÍ V NÁBYTKÁŘSKÉ VÝROBĚ

33-035-H     OBSLUHA DŘEVAŘSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

33-051-M     INTERIÉROVÝ PORADCE / INTERIÉROVÁ PORADKYNĚ

.

OBORY OBCHODNÍ:

63-033-H     PRACOVNÍK ADMINISTRATIVĚ

66-003-H     PRODAVAČ

66-001-H     POKLADNÍ

66-006-H     EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU

66-015-M     OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Partneři školy