Školní jídelna

Odeslání přihlášky, pořízení elektronického čipu

 • Podmínkou pro vstup do systému stravování je odevzdání vyplněné přihlášky (www.ssprool.cz, záložka Jídelna – Přihláška ke stravování)zaslání e-mailem do jídelny nebo on-line přihláška přes internet (v nezbytně nutných případech je možno přihlášku podat v kanceláři školní jídelny). Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s nařízením GDPR.
 • Po zaevidování přihlášky ke stravování je strávníkovi odeslán (sdělen) variabilní symbol, pod kterým bude strávník provádět platby za stravování.
 • Pro výdej stravy slouží bezkontaktní elektronické čipy. Čipy je možno zakoupit na informativním setkání o organizaci vzdělávání pro žáky 1. ročníku šk. roku 2022/2023 nebo na sekretariátu školy (1. patro, dveře č. 105, po zahájení šk. roku přes třídní učitele). Jedná se o stejný čip, který slouží i pro vstup do budovy školy, případně pro vstup na domov mládeže.  Čip je nevratný.
 • Před prvním výdejem stravy je nutno čip aktivovat na objednacím terminálu umístěným v přízemí domova mládeže (v nezbytně nutných případech je možno čip aktivovat v kanceláři školní jídelny).

Úhrada stravného

 • Úhrada stravného se provádí převodem z bankovního účtu, pod variabilním symbolem, který byl strávníkovi přidělen.
 • Úhradu je možno provádět trvalým příkazem nebo jednorázovým příkazem (výši kreditu je možno sledovat prostřednictvím internetové aplikace nebo na objednacím terminálu umístěným v přízemí domova mládeže). Při zřízení trvalého příkazu doporučujeme nastavit začátek plateb na 18. 8. a ukončení plateb na 18. 5.
 • Úhrada stravného by měla odpovídat ceně měsíčního stravného, maximálně ve výši na 1 měsíc dopředu.
 • V nezbytně nutných případech je možno stravné uhradit v hotovosti v kanceláři školní jídelny.
 • Úhrada stravného se provádí na číslo účtu ŠJ: 220222844/0300, pod přiděleným variabilním symbolem.
 • Vyúčtování stravného se provádí vždy ke konci školního roku, nejpozději do 10. 7. Nespotřebované stravné se strávníkům vrací na bankovní účet, který strávník uvedl na přihlášce ke stravování.
 • Při ukončení studia je nutné v kanceláři ŠJ stravování odhlásit a zrušit úhradu stravného.

Objednávání stravy

 • Při včasné platbě, do 25. dne v měsíci, se objednávka stravy na každý měsíc provádí automaticky hromadně mimo státní svátky a prázdniny.
 • Úhrada stravného, která přijde po tomto termínu, bude připsána na konto strávníka, ale přihlášení stravy si musí strávník udělat sám prostřednictvím internetové aplikace nebo na objednacím terminálu umístěným v přízemí domova mládeže.
 • Změny v objednávce lze provést do 13:00 hod. předchozího pracovního dne prostřednictvím internetové aplikace nebo na objednacím terminálu umístěným v přízemí domova mládeže. Změny po tomto čase nebudou již provedeny.

Kroky pro přihlášení / odhlášení stravy přes internet

Strava – Přihlášení – Výběr jídelny – zadat číslo našeho zařízení 1968 – zadat uživatelské jméno a heslo – Přihlásit

Objednávky – provést požadovanou změnu – Odeslat

Např.       Uživatel:  novakovajana

                Heslo:      novakovajana         (heslo si následně změňte na své vlastní)

Odběr stravy

 • snídaně   Po – Pá  5:30 –   7:20 hod.                                                   33,00 Kč   (fin.normativ vč. přesnídávky)
 • oběd        Po – Čt 12:15 – 14:45 hod., Pá 12:15 – 14:30 hod.         35,00 Kč
 • večeře     Po – Čt 17:30 – 18:30 h                                                        46,00 Kč  (fin.normativ vč. svačiny, II. več. – ovoce)

Upozornění pro žáky škol, kde zřizovatelem školy není Olomoucký kraj: k ceně stravy se připočítá věcná režie dle platného ceníku.

 • Snídaně a večeře jsou určeny pouze žákům ubytovaným na domově mládeže.
 • STRÁVNÍK MÁ POVINNOST ODHLÁŠENÍ STRAVY PO DOBU NEMOCI, ČI JINÉHO DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI STRÁVNÍKA VE ŠKOLE (vyhláška č. 107/2005 Sb. § 4 odst. 9), a to nejpozději do 13:00 hod. předcházejícího pracovního dne. PŘI PORUŠENÍ POVINNOSTI ODHLÁŠKY stravy v době nepřítomnosti MUSÍ STRÁVNÍK HRADIT PLNOU CENU STRAVY dle platného ceníku, i když není strava odebrána.
 • ŠJ se řídí vyhláškami a směrnicemi pro školní stravování, strava je určena k přímé spotřebě.
 • Dietní stravování ŠJ nezajišťuje.
 • Žáci ubytovaní na DM budou mít stravu od 1. 9. 2022 za předpokladu předání přihlášky a souhlasu pro ubytované  s odběrem celodenní stravy (v hodnotě nákladů potravin jako součtu finančních normativů pro všechna náležející jídla), obdržení variabilního symbolu, včasné platby do 25. 8. 2022

Kontakty na školní jídelnu

Partneři školy