Stipendia – pro maturitní obory

Cílem poskytování stipendií žákům maturitních oborů je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech zakončených maturitní zkouškou a následného perspektivního uplatnění na trhu práce.

Oborem, podporovaným stipendiem, je obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (39-41-L/02).

Kritéria stipendií jsou zakotvena ve Stipendijním řádu pro technické obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Partneři školy