Školní akce

Akce roku 2021/2022

 • Dne 5. října 2021 se naši žáci oboru Malíř a Lakýrník zúčastnili IX. ročníku tradiční přehlídky Hlučín, město řemesel. Hlavním cílem setkání žáků bylo porovnání schopností, dovedností a výměna zkušeností jak žáků tak i pedagogů OV, rovněž poznání stylu práce a nápaditosti malířů z jiných regionů. Jednalo se o prezentaci škol a žáků. Akce se zúčastnilo osm dvoučlenných družstev z různých regionů naší republiky. V průběhu prezentace si měla možnost práci žáků prohlédnout i široká veřejnost. Žáci pracovali dle zadání a také se prezentovali vlastní tvorbou. Práce prováděli na sádrokartonových deskách, umístěných na stojanech. Vyzkoušeli si různé dekorativní techniky, např. vzornicovou, šumrovací, či linkovací.
 • V týdnu 20. – 24. 9. 2021 na naší škole proběhla návštěva španělských učitelů v rámci projektu Erasmus+.
  Učitelé měli v úterý možnost navštívit firmu Excalibur Army s.r.o. ve Štenberku s bohatým výkladem. Následovala návštěva hradů Šternberka a Bouzova a cukrárny v Lošticích.
  Středa patřila návštěvě Tatry Kopřivnice. Ve školicím středisku Tatry byla návštěvníkům představena společnost a byli také seznámeni s unikátní technologií Tatry. Prohlídka pokračovala ukázkou a výkladem celého procesu montáže vozidel Tatra. Na polygonu mohli návštěvníci sledovat a zúčastnit se testovacích jízd vozidel Tatry. Závěr exkurze byl věnován muzeu Tatry. Den byl završen prohlídkou Štramberka. 
  Ve čtvrtek proběhla návštěva a prohlídka VOŠ a SOŠ Automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 a firmy PAS Zábřeh. Na závěr programu měli vyučující příležitost projet se ve dvou elektromobilech: v Nissanu a v Tesle. 


 • Už tradičně i v letošním školním roce proběhly adaptační dny pro první ročníky v příjemném prostředí nedalekého Kaprodromu.
  Žáci zde mají příležitost stmelit svůj kolektiv prostřednictvím her a zážitkové pedagogiky. Jsou vedeni ke spolupráci a k zodpovědnosti za skupinu. 
  Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 8 prvních ročníků, 172 žáků, 8 třídních učitelů a 14 učitelů odborného výcviku.

Akce roku 2020/2021

 • Dne 17. března 2021 se žáci a pedagogové zúčastnili promítání zkrácené verze českého miniseriálu o kyberšikaně #martyisdead inspirovaného skutečnými událostmi. Hlavním hrdinou je na první pohled bezproblémový kluk, kterého šikana na internetu dovede k sebepoškozování. Tvůrci seriálu #martyisdead za něj jako první Češi v dějinách získali Mezinárodní cenu Emmy, což je pro televizní autory něco jako Oscar pro filmaře.
  Akce proběhla v rámci konference IDC Security Forum a sloužila k prevenci rizikového chování. Po shlédnutí následovala beseda s tvůrci minisérie, s psychoterapeuty a adiktology.

 • Na začátku každého školního roku probíhá adaptační kurz pro žáky prvních ročníků. V září 2020 proběhl v příjemném prostředí Kaprodromu nedaleko SŠP.
  Cílem kurzů je ulehčit žákům přechod do nového prostředí, seznámení s ostatními žáky, s třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Pomocí zážitkové pedagogiky žáci rozvíjí své komunikační a sociální dovednosti, jsou vedeni ke spolupráci a k zodpovědnosti za skupinu.
  Kurzu se zúčastnilo šest prvních ročníků: 122 žáků, 6 třídních učitelů a 11 učitelů odborného výcviku.

Akce roku 2019/2021

 • Oborový seminář Základy kování (pod záštitou projektu IKAP a Centra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje) na naší škole proběhl dne 5. března 2020. Semináře se účastnili žáci nástavbového studia oboru provozní technika pod vedením učitele OV Tomáše Holíčka. Seminář obsahoval informace o historii, technologiích a materiálech kování a také praktické ukázky kovářské práce v areálu školy.
 • Dne 4. března 2020 proběhlo krajské kolo soutěže „Automechanik Junior 2020“ VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh na Moravě, kdy 3. místo obsadil a do celorepublikového kola soutěže postoupil žák třídy 3MO Lukáš Brzokoupil.
 • Dne 28. února 2020 proběhla exkurze do výroby firmy Sykora kuchyně ve Vizovicích. Exkurze se zúčastnilo 42 žáků oborů truhlář, obchodník a dřevařská a nábytkářská výroba.
 • Dne 28. února 2020 proběhla krajská soutěž ENERSOL v Mohelnici, kde se žáci Jarka Stračíková (projekt „Úspora vody pomocí zádržného systému“ a Adam Hýbl (s projektem „Domácí vodní elektrárna“) umístili na 4. místě v rámci Olomouckého kraje.
 • Na Stavením veletrhu Brno se ve dnech 26. – 28. února 2020 konalo Mistrovství ČR obor kominík s mezinárodní účastí, kde se na 9. místě umístili žáci třídy 2KZO – Matěj TomanŠtěpán Vlček.
 • Na Mobiltex BVV Brno se dne 26. února 2020 konalo Mistrovství ČR oboru truhlář. Za Olomoucký kraj soutěžil žák třídy 2TRT Tadeáš Moravec, který se umístil na 13. místě.
 • Na Střední škole železniční, technické a služeb Šumperk proběhla dne 29. ledna 2020 soutěž „Učeň instalatér 2020„, kde se na 3. místě umístilo v soutěži družstev SŠP Olomouc; v soutěži jednotlivců se na 4. místě umístil žák třídy 3IN Michal Rotschedl a 7. místo obsadil žák stejné třídy – Filip Kábrt.

Partneři školy