Provozní řád školní jídelny

ZÁSADY PROVOZU

Školní jídelna zajišťuje stravování studentům a zaměstnancům SŠP, příchozím strávníkům a vývoz mimo SŠP. Ubytovaným studentům na Domově mládeže je zajišťována celodenní strava. Jídelní lístek je sestavován na základě dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a je vyvěšen v jídelně a na objednávkovém terminálu.

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování ze dne 14.5.2008. FN metodikou spotřebního koše, nařízením ES – 1.1.2006 č. 852/2004 O hygieně potravin, ES č. 178/2002 systém HACCP, školským zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 9.5.2008, Zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, Vyhláškou č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování ze dne 9. 5. 2008, O fondu kulturních a sociálních potřeb. (podle § 119 Zákona č. 561/2004 Sb. – stravování zaměstnanců není součástí školního stravování).

ORGANIZACE VÝDEJE STRAVY

Výdejní doba:

StravaVýdejní doba
Snídaně 5.30 –  7.30
Obědy  11.45 – 12.00 – strávníci z OV a službukonající vrátný
Výdej stravy přes ulici   12.00 – 12.15
Obědy  12.15 – 14.45
Večeře17.30 – 18.30

Výdejní dobu je nutno dodržovat z důvodu systému HACCP.

Výdej stravy nemocným žákům je možný pouze první den nemoci (zákon 76/1978  Sb., § 32). Vstup do jídelny je možný pouze s platným elektronickým čipem a s řádně přihlášenou stravou. V případě že strávník zapomněl elektronický čip, požádá vedoucí ŠJ o náhradní doklad, ten mu bude vydán na jeden den. V případě  ztráty el. čipu si strávník musí zakoupit čip nový. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí kuchařky a dozorujícího pedagoga.  

Po vstupu do jídelny si strávník odebere příbor, přiloží el. čip k čtečce a ta mu odepíše cenu jednoho jídla. Odebere hlavní jídlo a sám si nalije polévku a nápoj. Po skončení konzumace jídla odnese podnos s talíři a příborem na místo k tomu určené a odstraní z talířů zbytky jídla. 

Úklid jídelny během výdeje stravy provádějí pracovnice školní jídelny, které odpovídají za čistotu stolů během celé výdejní doby.

Snídaně je vydávána společně s přesnídávkou a odpolední svačina společně s večeří. V tomto smyslu je i vykalkulována cena snídaní a večeří.

Partneři školy