Pozvánka na ustavující schůzi SRPŠ Střední školy polytechnické, Olomouc, z. s.

Vážení pedagogové, rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy, zveme Vás na ustavující schůzi SRPŠ Střední školy polytechnické, Olomouc, z. s., která proběhne dne 4. 4. 2022 v 15.00 hodin.

Setkání se uskuteční v prostorách Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79, místnost č. 115.

Program ustavující schůze SRPŠ Střední školy polytechnické, Olomouc, z. s.:

  • a) úvodní slovo svolavatele a volba předsedajícího,
  • b) soupis listiny přítomných,
  • c) schválení stanov,
  • d) volba výboru a orgánu spolku,
  • e) zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru,
  • f) stanovení roční výše členských poplatků,
  • g) návrh rozpočtu na školní rok 2021/2022,
  • h) stanovení úkolů členům spolku na další období,
  • i) závěr.

Partneři školy