WORD – klavesove zkratky

FUNKČNÍ klávesy

F1 – nápověda

F4 – opakování poslední akce

F5 – najít a nahradit (Přejít na)

F7 – kontrola pravopisu

F8 – automatický výběr a jeho rozšiřování

F10 – přejít na hlavní nabídku

F12 – volba příkazu Uložit jako

FUNKČNÍ KLÁVESA ALT …

ALT + F4 – ukončení aplikace Word

ALT + F8 – spuštění makra

ALT + F11 – spuštění editoru jazyka visual Basic

ALT + BackSpace – o krok zpět

ATL + Ctrl – tisk náhled

VE SPOJENÍ S KLÁVESOU CTRL …

Ctrl + A – označí celý dokument

Ctrl + B – tučně písmo

Ctrl + C – označenou část zkopíruje do schránky

Ctrl + D – zobrazí nabídku formát písma

Ctrl + E – zarovnání na střed

Ctrl + F – zobrazí okno najít

Ctrl + G – zobrazí okno přejít na

Ctrl + H – zobrazí okno nahradit

Ctrl + I – text změní na kurzívu

Ctrl + J – zarovnání textu do bloku

Ctrl + K – vloží hypertextový odkaz

Ctrl + L – zarovnání textu vlevo

Ctrl + N – otevře nový dokument

Ctrl + O – zobrazí okno pro otevření dokumentu

Ctrl + P – vytiskne dokument

Ctrl + R – zarovnání vpravo

Ctrl + S – uloží aktuální dokument

Ctrl + U – označený text změní na podtržený

Ctrl + V – za kurzor vloží obsah schránky

Ctrl + W – zavře dokument

Ctrl + X – vyjmout označený text a uloží ho do schránky

Ctrl + Z – vrátí akci zpět

Ctrl + END – kurzor přesune na konec dokumentu

Ctrl + HOME – kurzor přesune na začátek dokumentu

Ctrl + INSERT – označenou část zkopíruje do schránky

Ctrl + ENTER – ručně zadaný konec stránky

Ctrl + F1 – otevře podokno úloh

Ctrl + F2 – tisk náhled

Ctrl + F3 – zásobník (napichováno)

Ctrl + F4 – zavře aktivní dokument

VE SPOJENÍ S KLÁVESOU SHIFT …

Shift + F1 zobrazí formátování textu

Shift + F3 změna velikosti písma

Shift + ENTER – ručně zadaný konec řádků (například pokud končíte odrážky)

Shift + END – označí text od pozice kurzoru až do konce řádku

Shift + HOME – označí text od pozice kurzoru až do začátku řádku

Shift + šipka (vpravo, vlevo) – označí znak od pozice kurzoru vpravo či vlevo

FUNKČNÍ KLÁVES CTRL+SHIFT …

Ctrl + Shift + Mezerník – vloží pevnou (tvrdou) mezeru (ať nemáte oddělené jednotky od čísla…)

Ctrl + Shift + END – označí text od pozice kurzoru až do konce dokumentu

Ctrl + Shift + HOME – označí text od pozice kurzoru až do začátku dokumentu

Partneři školy