Síť EDUROAM

Zde najdete informace o možnosti připojení uživatelů k počítačové síti všech škol zapojených do projektu EDUROAM, včetně Střední školy polytechnické Olomouc.

Uživatel má ve své domovské síti jediný účet a tento účet jej opravňuje k využití počítačové sítě kteréhokoliv člena projektu, tedy např. cizí školy, zapojené státní instituce apod. Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam někde k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. EDUROAM znamená education roaming

  • Roaming uživatelů v rámci projektu EDUROAM je založen na funkcionalitě, že kdekoliv použité přihlašovací údaje uživatele (jméno a heslo) jsou přes EDUROAM spojení předány domovské škole, u níž má uživatel účet opravňující k přístupu do počítačové sítě školy (do tzv. domovské organizace). Domovská organizace potom na základě informací o uživateli (log-in – jméno a heslo, nebo certifikát) on-line rozhodne o povolení přístupu do sítě EDUROAM v místě, kde se uživatel aktuálně přihlašuje. Všechny připojené organizace jsou při povolování přístupů do sítě vázány roamingovou politikou EDUROAM, stanovenou sdružením CESNET. Díky vzájemnému propojení sítí všech škol zapojených do projektu EDUROAM je tedy možné identifikovat, ověřit a monitorovat uživatele, který se snaží připojit k síti člena sítě škol EDUROAM.
  • Síť projektu EDUROAM je v naší škole tvořena bezdrátovými přístupovými body (WiFi) a v rámci projektu EDUROAM používá název sítě (SSID) “eduroam”.
  • Předpokladem pro připojení je vydané uživatelské jméno a heslo domovské organizace. Jméno serveru poskytujícího EDUROAM v naší škole je radius.ssprool.cz a zabezpečení WPA2 -AES. Shodné nastavení síťového připojení by mělo vyhovět i pro přístup prostřednictvím sítí ostatních členů projektu EDUROAM. SSID “eduroam” ve Střední škole polytechnické Olomouc poskytuje uživatelům privátní IPv4 adresy pomocí DHCP. V naší škole jsou signálem sítě “eduroam” pokryté všechny budovy školy.

Mapa pokrytí v tuzemsku a připojené organizace: zde. Celosvětová mapa pokrytí zde.

Podrobnější informace o projektu: http://www.eduroam.cz a http://www.eduroam.org

Partneři školy