Klávesové zkratky Windows

Klávesové zkratky ve Windows XP, Vista a 7
Klávesové zkratky fungují buď po celou dobu práce se systémem (typicky zkratky s ) nebo jen při určitých činnostech.

CTRL + ALT + DELETE – Správce úloh
„F“ klávesy v horní části klávesnice
F1 – zobrazení nápovědy F2 – přejmenování vybrané položky, souboru, složky F3 – vyhledávání souborů, složek a programů v počítači, počítačů v síti F4 – aktivování adresního řádku v Průzkumníkovi (funguje i v aplikaci Internet Explorer) F5 – aktualizace aktuálního okna (v internetových prohlížečích aktualizace stránky) F6 – přepínání mezi prvky okna nebo plochy F11 – maximalizace nebo minimalizace aktivního okna, režim celé obrazovky
Klávesa s logem Windows (Start)

 • otevře nebo zavře nabídku Start
 • M – minimalizuje všechna okna
 • SHIFT + M – obnoví minimalizovaná okna
 • D – zobrazí plochu
 • R – otevření okna Spustit
 • E – otevření okna (Tento) počítač
 • F – vyhledávání souborů a složek
 • CTRL + F – vyhledávání počítačů v síti
 • L – uzamčení počítače, přepínání uživatelů
 • T přepínání mezi programy na hlavním panelu
 • číslice (ne na numerické klávesnici) – spustí aplikaci z panelu Snadné spuštění (číslice udává pořadí aplikace)
 • TAB (+ CTRL) – přepínání mezi programy ve 3D (Windows Vista, Windows Se7en)
 • MEZERNÍK – přenesení miniaplikací do popředí a výběr postranního panelu (Windows Vista, Windows Se7en)
 • G – přepínání mezi miniaplikacemi postranního panelu (Windows Vista, Windows Se7en)
 • X – otevření ovládacího panelu Centrum nastavení mobilních zařízení
 • U – otevření ovládacího panelu Centrum usnadnění přístupu
 • Break – zobrazení informací o systému

Práce s otevřenými okny a spuštěnými aplikacemi
ALT + F4 – zavření, ukončení
ALT + TAB – přepínání mezi okny a aplikacemi
Speciální příkazy
NUM LOCK – vypíná/zapíná numerickou klávesnici, podržením klávesy po dobu minimálně 5 vteřin zapnete/vypnete akustickou signalizace stisku kláves NUM LOCK, CAPS LOCK a SCROLL LOCK
CAPS LOCK – vypíná/zapíná psaní velkými písmeny
SCRLK (SCROLL LOCK) – vypíná/zapíná zámek posunu obrazovky
ESC – ruší prováděný příkaz
Příkazy s myší
CTRL + klikání myší na položky – výběr více položek
SHIFT + klikání myší na položky – hromadný výběr položek
CTRL + tažení položky myší – kopírování položky na místo, kde pustíte tlačítko myši
ALT + tažení položky myší – vytváření zástupce položky na místo, kde pustíte tlačítko myši
SHIFT + tažení položky myší – přesun položky na místo, kde pustíte tlačítko myši
Snímání obrazovky
PRTSCN (PRINT SCREEN) – uloží snímek aktuální obrazovky do schránky
ALT + PRTSCN (PRINT SCREEN) – uloží snímek aktuálního okna do schránky

Partneři školy