Přijímací řízení 3. kolo – neaktuální verze stránky

xxxx 3. kola přijímacího řízení pro školní rok xxxx/yyyy
– učební obory:

26-57-H/01   Autoelektrikář
36-52-H/01   Instalatér
23-55-H/02   Karosář
36-56-H/01   Kominík
39-41-H/01   Malíř a lakýrník
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel – Zkrácená forma studia
23-51-H/01   Strojní mechanik
36-64-H/01   Tesař
36-64-H/01   Tesař – Zkrácená forma studia
33-56-H/01   Truhlář
36-67-H/01   Zedník
Výsledková listina přijímacího řízení do vyšších ročníků.

– maturitní obory:

33-42-L/51   Nábytkářská a dřevařská výroba

Upozornění pro nepřijaté uchazeče:
Pokud žák obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, může využít opravného prostředku prostřednictvím žádosti o nové přijetí řediteli školy, který může vydat nové rozhodnutí. Předpokládáme totiž, že skutečný zájem o studium neprojeví všichni přijatí žáci a tím dojde k postupnému uvolňování míst pro přijetí nových žáků, kteří původně nebyli přijati.

Odvolání proti nepřijetí do učebního oboru

Partneři školy