Hardware 1 – otázky

1. Základní blokové schéma počítače neobsahuje:

 1. paměť počítače 
 2. disketa 
 3. řadič

2. Základní blokové schéma počítače neobsahuje:

 1. CPU 
 2. vstupní a výstupní obvody 
 3. monitor

3. Základní blokové schéma počítače neobsahuje:

 1. výstupní obvody
 2. řadič
 3. klávesnice

4. Blokové schéma počítače obsahuje:

 1. monitor
 2. řadič
 3. disketa

5. Co je to bit ??:

 1. Schopnost zapamatovat si logickou jedničku a logickou nulu.
 2. Schopnost zapamatovat si logickou jedničku nebo logickou nulu.
 3. Schopnost zapamatovat si tři různé stavy. 

6. Jak není definován bit:

 1. Dvojková číslice – binary digit
 2. Základní jednotka informace
 3. Schopnost zapamatovat si logickou jedničku nebo logickou nulu
 4. Základní jednotka informace dekadické číselné soustavy

7. Co je to BYTE ??:

 1. Nejmenší adresovatelná jednotka paměti, tvořená osmi bity
 2. Jednotka paměti logického disku počítače
 3. Udává rychlost a výkon počítače v bitech

8. Kolik znaků lze zapsat do jednoho bitu:

 1. Jeden, velikost paměťové kapacity v bitech určuje množství znaků, které lze do paměti zapsat.
 2. Osm, velikost paměťové kapacity v bitech určuje množství znaků, které lze do paměti zapsat.
 3. Žádný, jeden bit je nedostatečná kapacita pro zápis znaku.

9. Kolik znaků lze vyjádřit pomocí jednoho BYTE ??:

 1. 8
 2. 1
 3. 256
 4. žádný

10. Kolik znaků lze zapsat do jednoho BYTE:

 1. Osm
 2. Jeden
 3. žádný
 4. 256

11. Kolik znaků obsahuje ASCII tabulka:

 1. 128
 2. 256
 3. 512

12. Jaká je kapacita diskety 3,5 “ typu HD:

 1. 360 kB
 2. 720 kB
 3. 1,2 MB
 4. 1,44 MB

14. Co je to HARDWARE ??:

 1. Pevný disk počítače
 2. Technické vybavení počítače
 3. Programové vybavení počítače

15. Co je to SOFTWARE ??:

 1. Technické vybavení počítače
 2. Programové vybavení počítače
 3. Pevná část programového vybavení počítače

16. Na jaké tiskárně lze tisknout i kopii průklepem?:

 1. Jehličkové
 2. Laserové
 3. Tryskové
 4. Na žádné

17. Které zařízení se používá k archivaci dat??:

 1. streamer
 2. scaner
 3. joystick

18. Které zařízení použijeme pro snímání obrázků?:

 1. scaner
 2. streamer
 3. tiskárnu

19. Největší světový výrobce mikroprocesorů je firma:

 1. Microsoft
 2. Hewlett-Packard
 3. INTEL

20. Největší světový výrobce počítačů je firma:

 1. Microsoft
 2. INTEL
 3. Lenovo
 4. Hewlett-Packard

21. Největší světový výrobce software je firma:

 1. Hewlett-Packard
 2. INTEL
 3. Microsoft

22. Operační paměť počítače je:

 1. Elektronická paměť, ze které se informace po vypnutí počítače ztrácejí.
 2. Magnetická paměť, ve které informace po vypnutí počítače zůstávají.
 3. Elektronická paměť, ze které se informace po vypnutí počítače neztrácejí, ale část jich může   být náhodně změněna nebo vymazána.

23. Do operační paměti lze informace:

 1. Pouze zapisovat.
 2. Zapisovat i číst.
 3. Pouze číst.

24. Kolik BYTE je 1 kB ??:

 1. 1000 BYTE
 2. 1024 BYTE
 3. 1256 BYTE
 4. 256 BYTE

25. Kolik BYTE je 1 MB ??:

 1. 1000000 BYTE
 2. 1024000 BYTE
 3. 1048576 BYTE

26. Jaká je možná kapacita CD-R disku??:

 1. 650 MB
 2. 650 min
 3. 700 GB

27. Jaká je možná kapacita CD-R disku??:

 1. 700 GB
 2. 560 MB
 3. 80 min

28. Co umožňuje CD-R RW disk ??:

 1. Lze až tisíckrát přepsat a libovolně číst.
 2. Pouze číst.
 3. Pouze jednou zapsat a pak opakovaně číst.

29. Co umožňuje CD-R disk ??:

 1. Lze až tisíckrát přepsat a libovolně číst.
 2. Pouze číst.
 3. Pouze jednou zapsat a pak opakovaně číst.

30. Jaká jednotka slouží pro vyjádření přenosové rychlosti dat ??:

 1. bit/sec
 2. BYTE/sek
 3. byt/sec
 4. BITE/sec

31. Znaky před kurzorem vlevo mažeme klávesou:

 1. Delete
 2. Backspace
 3. Insert

32. Znaky za kurzorem vpravo mažeme klávesou:

 1. Delete
 2. Backspace
 3. Space

33. Klávesa SPACE slouží k:

 1. přepnutí režimu psaní velkých znaků
 2. vkládání mezer při psaní textu
 3. označení již napsaného textu

34. Klávesa ESC slouží k:

 1. ukončení právě spuštěného programu
 2. ukončení aktuální lokální nabídky
 3. ukončení činnosti počítače

35. Nabídku „Zabezpečení systému WINDOWS“ provedeme stlačení kláves?:

 1. CTRL+TAB+Delete
 2. CTRL+ESC+Delete
 3. CTRL+ALT+Delete

36. Zapnutí nebo vypnutí číselné klávesnice provedeme stlačením klávesy:

 1. Scroll Lock
 2. Num Lock
 3. Caps Lock

37. Jaká je přesná kapacita jednostranného jednovrstvého DVD disku?:

 1. 4,4 GiB
 2. 4,7 GiB
 3. 8,1 GiB
 4. 8,7 GiB

38. Jaká je přesná kapacita jednostranného dvouvrstvého DVD disku?:

 1. 8,7 GiB
 2. 8,1 GiB
 3. 4,7 GiB
 4. 4,4 GiB

39. Co vyjadřuje písmeno R které je uveden na disku CD – R:

 1. Record
 2. Read
 3. Recordable

40. Trackball – je: (správnou odpověď vyberte z uvedených možností):

 1. kulový ovladač, který bývá součástí klávesnice přenosných počítačů (uživatel pohybuje přímo kuličkou myši – „myš vzhůru nohama“
 2. „kolík“ na klávesnici, který se natáčí a způsobuje pohyb kurzoru
 3. dotyková destička, která umožňuje ovládat kurzor lehkým pohybem prstu po destičce
 4. polohovací zařízení složené z pevné podložky a snímacího zařízení, které slouží zejména pro pohodlné ovládání inženýrských a projektantských aplikací, oproti myši může pracovat jako polohovací zařízení s absolutními souřadnicemi (každému bodu tabletu odpovídají tytéž souřadnice na obrazovce)

41. Trackpoint – je:

 1. kulový ovladač, který bývá součástí klávesnice přenosných počítačů (uživatel pohybuje přímo kuličkou myši – „myš vzhůru nohama“
 2. „kolík“ na klávesnici, který se natáčí a způsobuje tak pohyb kurzoru
 3. dotyková destička, která umožňuje ovládat kurzor lehkým pohybem prstu po destičce
 4. polohovací zařízení složené z pevné podložky a snímacího zařízení, které slouží zejména pro pohodlné ovládání inženýrských a projektantských aplikací, oproti myši může pracovat jako polohovací zařízení s absolutními souřadnicemi (každému bodu tabletu odpovídají tytéž souřadnice na obrazovce)

42. Touchpad – je: (správnou odpověď vyberte z uvedených možností):

 1. kulový ovladač, který bývá součástí klávesnice přenosných počítačů (uživatel pohybuje             přímo kuličkou myši – „myš vzhůru nohama“
 2. „kolík“ na klávesnici, který se natáčí a způsobuje tak pohyb kurzoru
 3. dotyková destička, která umožňuje ovládat kurzor lehkým pohybem prstu po destičce
 4. polohovací zařízení složené z pevné podložky a snímacího zařízení, které slouží zejména pro pohodlné ovládání inženýrských a projektantských aplikací, oproti myši může pracovat jako polohovací zařízení s absolutními souřadnicemi (každému bodu tabletu odpovídají tytéž souřadnice na obrazovce)

43. Tablet – je: (správnou odpověď vyberte z uvedených možností):

 1. kulový ovladač, který bývá součástí klávesnice přenosných počítačů (uživatel pohybuje přímo kuličkou myši – „myš vzhůru nohama“
 2. „kolík“ na klávesnici, který se natáčí a způsobuje tak pohyb kurzoru
 3. dotyková destička, která umožňuje ovládat kurzor lehkým pohybem prstu po destičce
 4. polohovací zařízení složené z pevné podložky a snímacího zařízení, které slouží zejména pro pohodlné ovládání inženýrských a projektantských aplikací, oproti myši může pracovat jako polohovací zařízení s absolutními souřadnicemi (každému bodu tabletu odpovídají tytéž souřadnice na obrazovce)

44. Jaké je správné označení Blu-ray disků určených pouze pro čtení?

 1. BD-ROM
 2. BD-R
 3. BD-RE
 4. BD-XL
 5. BD 3D
 6. Mini-BD

45. Jaké je správné označení Blu-ray disků pro jednorázový zápis?

 1. BD-ROM
 2. BD-R
 3. BD-RE
 4. BD-XL
 5. BD 3D
 6. Mini-BD

46. Jaké je správné označení přepisovatelných Blu-ray disků?

 1. BD-ROM
 2. BD-R
 3. BD-RE
 4. BD-XL
 5. BD 3D
 6. Mini-BD

47. Jaké je označení přepisovatelných Blu-ray disků se zvýšenou paměťovou kapacitou?

 1. BD-ROM
 2. BD-R
 3. BD-RE
 4. BD-XL
 5. BD 3D
 6. Mini-BD

48. Jaké je označení přepisovatelných Blu-ray disků s 3D obsahem?

 1. BD-RE
 2. BD-XL
 3. Mini-BD
 4. BD-ROM
 5. BD 3D
 6. BD-R

49. Jaké je označení Blu-ray disků pro použití v přenosných zařízeních (videokamery apod.)?

 1. BD-RE
 2. BD-XL
 3. BD 3D
 4. BD-ROM
 5. BD-R
 6. Mini-BD

50. Jaká je kapacita jednovrstvého Blu-ray disku typu BD?

 1. 25.0 GiB
 2. 50.1 GiB
 3. 100.1 GiB
 4. 128.0 GiB
 5. 7.8 GiB
 6. 15.6 GiB

51. Jaká je kapacita dvojvrstvého Blu-ray disku typu BD?

 1. 25.0 GiB
 2. 50.1 GiB
 3. 100.1 GiB
 4. 128.0 GiB
 5. 7.8 GiB
 6. 15.6 GiB

52. Jaká je kapacita trojvrstvého Blu-ray disku typu BDXL?

 1. 25.0 GiB
 2. 50.1 GiB
 3. 100.1 GiB
 4. 128.0 GiB
 5. 7.8 GiB
 6. 15.6 GiB

53. Jaká je kapacita čtyřvrstvého Blu-ray disku typu BDXL?

 1. 25.0 GiB
 2. 50.1 GiB
 3. 100.1 GiB
 4. 128.0 GiB
 5. 7.8 GiB
 6. 15.6 GiB

54. Jaká je kapacita jednovrstvého Blu-ray disku typu Mini-BD?

 1. 25.0 GiB
 2. 50.1 GiB
 3. 100.1 GiB
 4. 128.0 GiB
 5. 7.8 GiB
 6. 15.6 GiB

55. Jaká je kapacita dvojvrstvého Blu-ray disku typu Mini-BD?

 1. 25.0 GiB
 2. 50.1 GiB
 3. 100.1 GiB
 4. 128.0 GiB
 5. 7.8 GiB
 6. 15.6 GiB

Partneři školy