Přijímací řízení 2. kolo – výsledky

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
– učební obory:

26-57-H/01   Autoelektrikář
36-52-H/01   Instalatér
23-55-H/02   Karosář
39-41-H/01   Malíř a lakýrník
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01   Strojní mechanik
23-51-H/01   Strojní mechanik  – Zkrácená forma studia
36-64-H/01   Tesař
33-56-H/01   Truhlář
36-67-H/01   Zedník
36-67-H/01   Zedník – zaměření obkladač

Výsledková listina přijímacího řízení do vyšších ročníků

– maturitní obory:

66-41-L/01   Obchodník
23-43-L/51   Provozní technika

Upozornění pro nepřijaté uchazeče:
Pokud žák obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, může využít opravného prostředku prostřednictvím žádosti o nové přijetí řediteli školy, který může vydat nové rozhodnutí. Předpokládáme totiž, že skutečný zájem o studium neprojeví všichni přijatí žáci a tím dojde k postupnému uvolňování míst pro přijetí nových žáků, kteří původně nebyli přijati.

Odvolání proti nepřijetí do učebního oboru

Partneři školy