Přijímací řízení 3. kolo

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

– učební obory:

26-57-H/01   Autoelektrikář
23-55-H/02   Karosář
39-41-H/01   Malíř a lakýrník
23-51-H/01   Strojní mechanik
36-68-H/01   Tesař– Zkrácená forma studia
36-64-H/01   Tesař
36-67-H/01   Zedník zaměření obkladač

– maturitní obory:

66-41-L/01   Obchodník

– nástavbové obory:
36-44-L/51   Stavební provoz

Upozornění pro nepřijaté uchazeče:
Pokud žák obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, může využít opravného prostředku prostřednictvím žádosti o nové přijetí řediteli školy, který může vydat nové rozhodnutí. Předpokládáme totiž, že skutečný zájem o studium neprojeví všichni přijatí žáci a tím dojde k postupnému uvolňování míst pro přijetí nových žáků, kteří původně nebyli přijati.

Odvolání proti nepřijetí do učebního oboru

Partneři školy