VP STROJNÍ MECHANIK (23-51-H/01)

Vzdělávací program je určen pro  zájemce o další vzdělávání. Jeho cílem je připravit absolventy ke  zkouškám z jednotlivých profesních kvalifikací oboru na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování a  uznávání výsledků dalšího vzdělávání vedoucí až k získání úplné kvalifikace v oboru – výučnímu listu.        

Profesní kvalifikace v oboru Strojní mechanik:

  • Opravář strojů a zařízení (23-001-H)
  • Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)
  • Zámečník (23-003-E)

 Každou profesní kvalifikaci je možné absolvovat bez návaznosti na ostatní a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Závěrečnou zkoušku s výučním listem obor Strojní mechanik (23-51-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání výše uvedených profesních kvalifikací.

Organizace výuky

Moduly jsou členěny na teoretické – konzultace budou probíhat v odborných učebnách pod vedením lektora odborných předmětů a  moduly praktické – výuka bude realizována v odborných dílnách vybavených stroji, nástroji a pomůckami pod vedením lektora odborného výcviku.

Vstupní předpoklady

Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a dále pro absolventy středních či vysokých škol, kteří chtějí získat nebo si doplnit částečnou či úplnou kvalifikaci. Zdravotním předpokladem je  dobrý zdravotní stav. Uchazeč se musí před zkouškou prokázat platným svářečským průkazem pro svařování kovů podle ČSN 05 07 05 nebo dle ČSN EN 287 – 1.

Partneři školy