VP KOMINÍK (36-56-H/01))

Vzdělávací program je určen pro  zájemce o další vzdělávání. Jeho cílem je připravit absolventy ke  zkouškám z jednotlivých profesních kvalifikací oboru na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování a  uznávání výsledků dalšího vzdělávání vedoucí až k získání úplné kvalifikace v oboru – výučnímu listu.        

Profesní kvalifikace v oboru Kominík:

  • Montáž komínů a komínových vložek (36-017-H)
  • Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H)
  • Měření spalin (36-023-H)

Každou profesní kvalifikaci je možné absolvovat bez návaznosti na ostatní a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Závěrečnou zkoušku s výučním listem obor KOMINÍK (36-56-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získánívšech výše uvedených profesních kvalifikací.

Organizace výuky

Moduly jsou členěny na teoretické – konzultace budou probíhat v odborných učebnách pod vedením lektora odborných předmětů a  moduly praktické – výuka bude realizována v odborných dílnách vybavených stroji, nástroji a pomůckami pod vedením lektora odborného výcviku.

Vstupní předpoklady

Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a dále pro absolventy středních či vysokých škol, kteří chtějí získat nebo si doplnit částečnou či úplnou kvalifikaci. Zdravotním předpokladem je  dobrý zdravotní stav.

Partneři školy