VP DĚLNÍK VE STROJÍRENSKÉ VÝROBĚ (23-007-E)

Vzdělávací program je určen pro  zájemce o další vzdělávání. Jeho cílem je připravit absolventy ke  zkoušce profesní kvalifikace na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování a  uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Organizace výuky

Moduly jsou členěny na teoretické – konzultace budou probíhat v odborných učebnách pod vedením lektora odborných předmětů a  moduly praktické – výuka bude realizována v odborných dílnách vybavených stroji, nástroji a pomůckami pod vedením lektora odborného výcviku.

Vstupní předpoklady

Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a dále pro absolventy středních či vysokých škol, kteří chtějí získat nebo si doplnit částečnou či úplnou kvalifikaci. Zdravotním předpokladem je  dobrý zdravotní stav.

Partneři školy