VP KLEMPÍŘ STAVEBNÍ (36-99-H/09)

Vzdělávací program je určen pro  zájemce o další vzdělávání. Jeho cílem je připravit absolventy ke  zkoušce profesní kvalifikace oboru na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování a  uznávání výsledků dalšího vzdělávání vedoucí až k získání úplné kvalifikace v oboru – výučnímu listu.        

Profesní kvalifikace v oboru Klempíř stavební:

  • Klempíř stavební (36-053-H)

Profesní kvalifikaci je možné absolvovat bez návaznosti na ostatní a získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Závěrečnou zkoušku s výučním listem obor KLEMPÍŘ STAVEBNÍ (36-99-H/09) lze složitpo předložení osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Organizace výuky

Moduly jsou členěny na teoretické – konzultace budou probíhat v odborných učebnách pod vedením lektora odborných předmětů a  moduly praktické – výuka bude realizována v odborných dílnách vybavených stroji, nástroji a pomůckami pod vedením lektora odborného výcviku.

Vstupní předpoklady

Vzdělávací program je určen pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním a dále pro absolventy středních či vysokých škol, kteří chtějí získat nebo si doplnit částečnou či úplnou kvalifikaci. Zdravotním předpokladem je  dobrý zdravotní stav.

Partneři školy