36-56-H/01 – kominík

Chceš nosit uniformu? Jsi fyzicky zdatný a nebojíš se výšek? Chceš přinášet lidem štěstí? Neláká tě stejnorodá práce, chceš se setkávat s lidmi, pracovat každý den jinde? Chceš být pánem svého času a mít jisté zaměstnání? Pak je studium kominíka pro tebe to pravé!

Naučíš se od základů celé řemeslo: navrhovat a připojovat na spalinovou cestu spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva; navrhovat parametry komínových vložek a vložkovat komínové průduchy. Naučíš se měřit a vypočítávat tah, odstraňovat tahové závady a ucpávky v průduších, měřit složení plynných spalin a vyhodnocovat naměřené hodnoty.

Kde se uplatníš?

 • Při samostatném výkonu činností spojených s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení.
 • Při údržbě, opravách a úpravách lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, komínů a jejich příslušenství.
 • Čeká tě spolupráce s cechem kominíků.
 • Po získání pětileté praxe máš možnost získání kvalifikace revizního technika spalinových cest.
 • Uplatníš se také jako prodejce stavebního materiálu, nebo ve vlastním podnikání.

Jaká získáš osvědčení?

 • Výuční list
 • Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Co můžeš mít navíc?

Profil absolventa (aneb co budeš po škole skutečně umět):

 • Budeš umět rozlišovat druhy používaných materiálů, orientovat se v jejich vlastnostech, způsobech použití a certifikaci.
 • Zvládneš navrhovat technologické postupy a organizaci práce při čištění průduchů komínů a kouřovodů. 
 • Naučíš se provádět zvětšování vnitřní světlosti komínových průchodů strojní komínovou frézou.
 • Zvládneš provádět drobné opravy lokálních vytápěcích zařízení na pevná paliva, opravovat a upravovat komíny a jejich příslušenství.
 • Máš možnost dalšího navazujícího studia na naší škole.

KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
36-56-H/01 Kominík

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední s výučním listem

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
15

Partneři školy