36-44-L/51 – stavební provoz, nástavba

Vystudoval jsi některý́ ze stavebních oborů a přišel jsi studiu na chuť? Chtěl bys rozumět nejen svému řemeslu, ale i ostatním profesím a také tomu, jak se stavba správně organizuje a řídí? Chtěl by ses uplatnit na vyšších pozicích či pokračovat na vysokou školu?
Při studiu tohoto oboru si rozšíříš znalosti o stavebnictví́ – naučíš se ještě̌ více o technologických postupech, právních normách nebo schvalování staveb na úřadech. Naučíš se, jak vést stavební́ dokumentaci a jak řídit pracovní́ tým na stavbě̌. Po úspěšném složení maturitní zkoušky a povinných letech praxe se můžeš stát autorizovaným technikem ve stavebnictví!

S nástavbou a maturitou v kapse se uplatníš ještě mnohem lépe a dostaneš na větší peníze. Poptávka po stavebních technicích, kteří nejen ovládají řemeslo, ale navíc stavbě skutečně rozumějí, je obrovská. Můžeš si vybrat třeba některou z následujících pracovních nabídek:

 • Stavební technik ve stavební výrobě
 • Stavební technik při přípravě a provádění staveb
 • Stavební technik při provádění projektových prací
 • Pracovník na úseku správním
 • Možnost uplatnění jako živnostník
 • Další studium na vyšších odborných školách nebo vysokých školách stavebních zaměření

Jaká získáš osvědčení:

 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou
 • Obdržíš vysvědčení o maturitní  zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Profil absolventa (aneb co budeš po škole vážně umět):

 • Budeš mít široké znalosti o stavebnictví a zejména o technologických postupech.
 • Budeš znát právní normy, kterými se celá oblast stavebnictví řídí.
 • Pochopíš principy územního plánování a toho, jak funguje.
 • Budeš umět vést stavební dokumentaci.
 • Zvládneš řídit stavební tým na stavbě a nést odpovědnost za jejich práci.

Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání ve stavebnictví. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti v oblasti stavební výroby, konstrukcí, ekonomiky podniku, výpočetní techniky atd., čímž rozšiřuje uplatnění absolventů na trhu práce.
Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. 

Přehled oborů vzdělání s výučním listem, jejichž absolventi mohou být přijati do tohoto nástavbového studia.

KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
36-44-L/51 Stavební provoz
(nástavba)

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

DÉLKA STUDIA
Dvouleté studium

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
15

Partneři školy