23-55-H/02 karosář – autoklempíř

Chceš umět svařovat obloukovým svařováním a svařovat plasty?  Chceš získat řidičské oprávnění skupiny B.? Chceš se naučit opravit nabourané auto? Pokud ano, staň se karosářem.  

Naučíš se od základu celé řemeslo – seznámíš se se základy ručního zpracování kovů a s operacemi vyskytujícími se při zpracování jemných plechů a profilů, jejich povrchovými úpravami a spojováním. Při opravách karoserií a skříní vozidel si kromě práce s plechem osvojíš také dovednosti seřizování a oprav uzávěrů, zámků, mechanizmů ovládání oken, seřizování polohy izolačních a tlumících vrstev, drobné opravy a lakování. 

Při všech činnostech se seznámíš se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Součástí vzdělávání je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů svařování elektrickým obloukem v CO2, svařování plamenem a řezání kyslíkem a svařování plastů. 

Kde se uplatníš:

Jako karosář se uplatníš v dílnách, servisech a při výrobě vozidel. Můžeš dál pokračovat v nástavbovém studiu Provozní technika nebo v dalších oborech se strojírenským zaměřením.

Jaká získáš osvědčení:

  • výuční list
  • vysvědčení o závěrečné zkoušce

Co můžeš mít ještě navíc:

  • Na praxi si můžeš díky práci na zakázkách vydělat peníze

Profil absolventa

  • Budeš se orientovat ve strojírenských výkresech a dokumentaci při opravě karoserií vozidel.
  • Zvládneš se orientovat v materiálech používaných při výrobě karoserií a budeš znát jejich vlastnosti.
  • Naučíš se strojně zpracovávat plechů při opravách o karoserií.
  • Zvládneš demontáž a montáž dílů při opravách karoserií.
  • Budeš umět vyměňovat a slícovat šroubované díly karoserií.
  • Dokážeš opravovat poškozené díly karoserií. 
  • Zvládneš provádět vnitřní a vnější povrchovou úpravu opravované části.

KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
23–55–H/02 Karosář
– autoklempíř

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listem

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30

Partneři školy