Povinné zkoušky profilové části státní maturity 2023/2024 stanovené ředitelem školy

Provozní technika 23-43-L/51:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška)
 • Technologie (ústní zkouška)
 • Mechanika (ústní zkouška)
 • Písemná maturitní zkouška z odborných předmětů

Stavební provoz 36-44-L/51:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška)
 • Technologie (ústní zkouška)
 • Stavební provoz (ústní zkouška)
 • Písemná maturitní zkouška z odborných předmětů

Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška)
 • Technologie (ústní zkouška)
 • Konstrukce (ústní zkouška)
 • Písemná maturitní zkouška z odborných předmětů

 Mechanik instalatérských a elektrotechnických  zařízení 39-41-L/02:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška)
 • Instalace technických zařízení budov (ústní zkouška)
 • Elektrotechnika (ústní zkouška)
 • Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku

Obchodník 66-41-L/01:

 • Český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
 • Cizí jazyk (písemná práce, ústní zkouška)
 • Ekonomika (ústní zkouška)
 • Účetnictví (ústní zkouška)
 • Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku

V Olomouci dne 1. září 2023          Schválil: Ing. Aleš JUREČKA, ředitel školy

Partneři školy