Maturitní a závěrečné zkoušky

Organizace písemných zkoušek společné části MZ 2019/2020

Povinné zkoušky profilové části státní maturity 2019/2020 stanovené ředitelem školy 02. 09. 2019

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z literatury – MZ jaro 2020

Hodnocení profilové části MZ Provozní technika
Stavební provoz
Nábytkářská a dřevařská výroba
MIEZ
Obchodník

Závěrečné zkoušky v řádném termínu školního roku 2019/2020

Rozpis ústních maturitních zkoušek 2019/2020
4ME – mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
4OB – obchodník
2PT – provozní technika
2SP – stavební provoz
2SN – dřevařská a nábytkářská výroba

Model maturitní zkoušky pro rok 2020

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Obchodník 66-41-L/01 pro školní rok 2019/2020

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02 pro školní rok 2019/2020

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Provozní technika 23-43-L/51 pro školní rok 2019/2020

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Stavební provoz 36-44-L/51 pro školní rok 2019/2020

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 pro školní rok 2019/2020

Žákovský seznam literárních děl přihláška ČJ 2018/2019

Seznam třetích částí pracovních listů k ústní části maturitní zkoušky z Anglického jazyka 2019/20

Odkaz na stránky maturitní zkoušky a veškeré informace naleznete na stránkách: maturita.cermat.cz