Zapojení do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji

Naše škole je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně IDZ). Veškeré informace týkající se jeho realizace naleznete na webu projektu: https://idzok.cz/

Partneři školy