Workshop Řemeslo má svobodu a respekt

Dne 29. 1. 2024 proběhl ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a firmou Profi Mentor řemesel s. r. o. workshop, který se skládal ze dvou částí.

Z frontální prezentace, kde se žáci Základní školy Dr. Horákové, Olomouc a žáci Střední školy polytechnické seznámili se základními principy řemesla a podnikání v řemesle. Na workshopu p. Baláž zábavnou formou seznámil přítomné žáky se svými zkušenostmi a předal jim praktické rady v oboru.

Druhá část byla tvořená společnou prací, kdy si žáci sami postavili krov sedlové střechy. Žáci základní školy si vyzkoušeli práci s aku nářadím, vrtání, přibíjení hřebíků, šroubování aj.

Žákům se celá akce velmi líbila a po celou dobu se aktivně zapojovali do připravené aktivity.

Koordinátor aktivit CKP

Iveta Kelarová

Galerie z aktivity

Partneři školy