Teoretické vyučování

 

Sugrañes Soňa, Mgr. zástupce ředitele pro teoretickou výuku 585 724 219 sugraness@ssprool.cz
Jitka Langová, Mgr.
(zástup za MD)
referentka studijního oddělení 585 724 267 langovaj@ssprool.cz
Ševčíková Barbora, Mgr. školní psycholog 585 724 211
602 723 453
sevcikovab@ssprool.cz
Hradilová Barbora, Mgr. speciální pedagog 585 724 144 hradilovab@ssprool.cz
Bernatská Pavla, Mgr. učitelka, preventista soc. pat. jevů 585 724 262 bernatskap@ssprool.cz
Bešina Štefan, Ing učitel 585 724 254 besinas@ssprool.cz
Budinová Markéta Mgr. učitelka 585 724 255 budinovam@ssprool.cz
Dokoupilová Ivana, PhDr. učitelka 585 724 235 dokoupilovai@ssprool.cz
Dosoudilová Irena, Mgr. učitelka 585 724 226 dosoudilovai@ssprool.cz
Dostál Zdeněk, Ing. učitel 585 724 271 dostalz@ssprool.cz
Drexlerová Dagmar, Mgr. učitelka 585 724 261 drexlerovad@ssprool.cz
Fojtík Zbyšek, Ing. učitel 585 724 258 fojtikz@ssprool.cz
Hájek Josef, Mgr. učitel 585 724 288 hajekj@ssprool.cz
Hodina Pavel učitel 585 724 273 hodinap@ssprool.cz
Holotíková Lada, Ing. učitelka 585 724 260 holotikoval@ssprool.cz
Chládek Jan, Ing. učitel 585 724 265 chladekj@ssprool.cz
Jašková Gabriela, Mgr. učitelka 585 724 262 jaskovag@ssprool.cz
Koval Artur učitel 585 724 259 kovala@ssprool.cz
Kubínová Jana, Mgr. učitelka 585 724 270 kubinovaj@ssprool.cz
Kulková Helena učitelka 585 724 216 kulkovah@ssprool.cz
Kuncová Blanka, Mgr. učitelka 585 724 238 kuncovab@ssprool.cz
Leszkow Jan, Ing. učitel 585 724 235 leszkowj@ssprool.cz
Malovaná Magda, Ing. arch. učitelka 585 724 260 malovanam@ssprool.cz
Marek Vladimír, Ing. učitel,
koordinátor ICT
585 724 287
585 724 251
marekv@ssprool.cz
konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:30 učebna: 2.32
Mrnuštík Pavel, Mgr.
učitel
585 724 288
mrnustikp@ssprool.cz
Ondráková Alena, Mgr. učitelka 585 724 226 ondrakovaa@ssprool.cz
Papoušková Olga, Mgr. učitelka 585 724 270 papouskovao@ssprool.cz
Pazdera Petr, Ing. učitel 585 724 257 pazderap@ssprool.cz
Polcer Jaroslav, Ing. učitel 585 724 212 polcerj@ssprool.cz
Skácalová Drahomíra, Mgr. učitelka 585 724 238 skacalovad@ssprool.cz
Skácelíková Tereza, Mgr. učitelka 585 724 255 skacelikovat@ssprool.cz
Sládeček Jiří, Mgr. učitel 585 724 253 sladecekj@ssprool.cz
Složilová Jana, Ing. učitelka 585 724 256 slozilovaj@ssprool.cz
Souček Ondřej, Mgr. učitel 585 724 253 souceko@ssprool.cz
Šenk Zdeněk, Ing. učitel 585 724 256 senkz@ssprool.cz
Zatloukalová Daniela, Mgr. učitelka, výchovný poradce 585 724 203 zatloukalovad@ssprool.cz
konzultační hodiny: úterý 14:30 – 15:15 kabinet: 116