Přijímací řízení

Pro tříleté učební obory se přijímací zkouška nekoná, přijetí je na základě prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se vyžaduje.

Čtyřleté studijní obory se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, pokud však počet přihlášek bude menší nebo roven počtu přijímaných žáků, přijímací zkouška se konat nebude. Dále se přihlíží k prospěchu za poslední dva ročníky povinné školní docházky. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se vyžaduje.

Nástavbové studium se koná celostátní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, pokud však počet přihlášek bude menší nebo roven počtu přijímaných žáků, přijímací zkouška se konat nebude. Dále se přihlíží k prospěchu ze tří ročníků střední školy. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu se nevyžaduje.

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování

Studijní a učební obory – pouze denní forma studia

Podmínky pro přijetí do domova mládeže ve školním roce 2021/2022

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.

Výsledky přijímacího řízení – 1. kolo
Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo
Výsledky přijímacího řízení – 3. kolo

Kontakt: Jitka Langová, Mgr. (zástup za MD), langovaj@ssprool.cz