Místní centrum celoživotního vzdělávání

Místní centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
při Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79

Místní centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje při Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 je praktickým výstupem projektu UNIV. Umožňuje uznávání kvalifikací na základě zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Tento zákon podstatně usnadňuje situaci lidem, kteří nepracují v oboru, v němž získali vzdělání, a chtějí získat jiné zaměstnání (druhou šanci), nebo si doposud nemohli založit živnost právě kvůli scházející kvalifikaci.
Bližší informace na www.cuok.cz