VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ NEJLEPŠÍ V REPUBLICE

VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝUKY VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ NA NAŠÍ ŠKOLE.
NOVÝ SYSTÉM VÝUKY NA ŠKOLE = ÚSPĚCH V CELOREPUBLIKOVÉM MĚŘÍTKU

Dne 10. 5. 2023 se náš žák I. ročníku učebního oboru malíř Milan Svozil společně s učitelem
odborného výcviku Jiřím Pavlíkem zúčastnili celorepublikového finále soutěže ve virtuální realitě
nazvané „Protřepat a namíchat“. Soutěž se konala v Praze v technickém muzeu, organizátorem této
historicky první soutěže tohoto zaměření byla Hospodářská komora společně s Cechem malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR.
Soutěže se zúčastnilo celkem 9 škol. V konkurenci 9 soutěžících žáků se našemu žákovi Milanovi
Svozilovi podařilo obsadit vynikající I. místo. Kromě diplomu za první místo obdržel žák, potažmo
naše škola softwaerový modul pro výuku virtuální reality na míchání barev v hodnotě 50.000,-Kč.
Velkou zásluhu na tomto úspěchu má především pan učitel odborného výcviku Jiří Pavlík, který se
výuce formou virtuální reality s žáky věnuje už více než jeden rok a v rámci možností se snaží nejen
touto formou žáky učit, ale výrazně prohlubovat její kvalitu a možnosti, jenž tato forma výuky nabízí.
Učitel OV pan Jiří Pavlík rovněž úzce spolupracuje s Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR,
konkrétně s jejím ředitelem Pavlem Žatečkou, u kterého nachází pro tuto formu výuky jednoznačnou
podporu, velmi důležitou pro další rozvoj v této oblasti.

V Olomouci 17. 5. 2023 zpracoval: VUOV Karel Klumpler

Partneři školy