TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení zákonní zástupci,
srdečně Vás zveme na TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se budou konat dne 08. 11. 2023
v 17.00 hod. v hlavní budově školy (TV1). Úvodní informace podají třídní učitelé,
potom budou následovat konzultace u jednotlivých vyučujících. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Partneři školy