Terénní pracovníci na naší škole

V prosinci 2022 se zúčastnili žáci vybraných 1. ročníků střední školy polytechnické besedy s terénními pracovníky z organizace Podané ruce v Olomouci.

Posláním těchto pracovníků je chránit veřejnost před negativními dopady užívání drog a působit na uživatele nealkoholových drog směrem k pozitivní změně jejich rizikového chování. Nabídli potřebné informace a poradenství z oblasti návykových a psychotropních látek, sexu a infekčních nemocí.

Žáci se velmi aktivně účastnili debaty a celou akci hodnotili pozitivně a jako potřebnou. Díky velkému ohlasu bude pokračovat pro zbývající 1. ročníky ještě v lednu 2023.

Partneři školy