Sportovní den 22. 6. 2023.

Florbal – žáci tříd 1. ročníku.
Dne 22. 6. 2023 se konal florbalový turnaj tříd 1. ročníků na sportovní hale (v rámci sportovního dne
SŠP Olomouc). Za každou třídu mohlo nastoupit maximálně 8 hráčů (4 v poli a 4 střídající).

Třídy byly rozlosovány do dvou skupin, a to do skupiny A – 3 třídy a do skupiny B – 4 třídy. Turnaje se
tedy zúčastnilo celkem 7 tříd.

Zápasy ve skupinách se hráli systémem každý s každým. Ve skupině A se odehrály celkem 3 zápasy,
přičemž jeden zápas trval 2×15 minut. Ve skupině B se odehrálo celkem 6 zápasů, přičemž jeden
zápas trval 2×10 minut.

Po odehrání zápasů ve skupinách se hrálo o 1. až 6. místo (tým, který skončil jako poslední ve skupině
B, se umístil již automaticky na 7. místě). Finálové zápasy o umístění (1. až 6. místo) se hráli na 2×10
minut. První v obou skupinách hráli o 1. až 2. místo, druzí v obou skupinách hráli o 3. až 4. místo a
třetí v obou skupinách hráli o 5. až 6. místo.

Celkové umístění: Celkové pořadí:
1. místo: 1ME,
2. – 1TR,
3. – 1AE,
4. – 1KZM,
5. – 1IN,
6. – 1SKA,
7. – 1MO 2TRT.

Garant soutěže za florbal: Mgr. Jarotek M.

Fotbal – žáci tříd 2. ročníku + třída 3OME.

V rámci sportovního dne hráli žáci tříd 2. ročníku + žáci třídy 3OME turnaj ve fotbalu na zmenšených
dvou hřištích našíř travnatého ragbyového hřiště. Celkem se mělo turnaje zúčastnit 8 tříd, protože ze
třídy 2IN se dostavili jen 4 žáci, bylo tříd jen 7 (2AE, 2KZM, 2ME, 2MO, 2SKA, 2TRT, 3OME). Za každou
třídu mohlo nastoupit maximálně 10 hráčů/žáků (6 v poli +1 brankář a 3 střídající hráči). Turnaje se
zúčastnilo celkem 64 žáků. Třídy byly kapitány družstev rozlosovány do dvou skupin.
Skupina A: 2MO, 2SKA, 2ME, 2TRT.
Skupina B: 2KZM, 3ME, 2AE.

Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým. Jeden zápas ve skupině A se hrál 2 x 15 minut, ve skupině B 2 x 20 minut.
Po odehrání zápasů ve skupinách družstva umístěná na 3. místě ve skupině měla hrát o celkové 5. – 6. místo, tedy 2TRT : 3ME. Zápas se nehrál z důvodu velkého vedra, dusna a poledního času (bylo 5
minut po 12:00 hodině).

Další družstva hrála o celkové umístění:
o 1. – 2. místo: A1 (2ME) : B1 (2KZM), utkání skončilo 1 : 2.
o 3. – 4. místo: A2 (2MO) : B2 (2AE), utkání skončilo 0 : 2.
Obě tato utkání se hrála po dohodě kapitánů jen 2 x 10 minut (slunce, vedro, po poledni).

Celkové pořadí:
1. místo 2KZM,
2. – 2ME,
3. – 2AE,
4. – 2MO,
5. – 6. 2TRT a 3ME,
7. – 2SKA.

Celkem bylo odehráno v rámci sportovního dne 11 utkání, hrálo 64 hráčů/žáků. Garant soutěže za
malou kopanou: Mgr. Hájek J.

Začátek sportovního dne: 8:30 hodin, konec 12:35 hodin.
Žáci družstev umístěných ve florbalu a fotbalu na 1. – 3. místě dostali diplomy a věcné ceny (sladkosti
na doplnění energie).

Mgr. Hájek Josef, vedoucí MKTV

Fotogalerie sportovního dne

Partneři školy