Spolupráce SŠ polytechnické se základními školami

V rámci projektu IKAPOK tak jako v minulých letech i v tomto školním roce pokračuje
spolupráce Střední školy polytechnické se spolupracujícími základními školami.
Již 29.9. 2022 se uskutečnila první návštěva žáků ze Základní školy Tererovo v Olomouci na
dílnách odborného výcviku SŠ polytechnické v Olomouci. Učitele společně s žáky odborných
oborů připravili pro žáky možnost vybrat si ze čtyř oborů vyrobení jednoduchého výrobku
v čase od 8.00 do 12.00 hod. Tato aktivita je určena pro žáky 6. až 9. tříd, kteří mají možnost
během pololetí se 2x v dílnách zúčastnit těchto odborných prací.
Ve výše jmenovaném termínu si žáci mohly vyzkoušet výrobky z prováděných studených
spojů, ze dřeva, zamečnictví a malířských prací. Jako bonus jim byla nabídnuta možnost
vyzkoušet si provádění odborných prací v rámci virtuální reality, o kterou je z řad žáků a
žákyň ZŠ vždy velký zájem.
Tato spolupráce škol umožní žákům a žákyním základních škol částečně nahradit práci
v dílnách na ZŠ a v neposlední řadě zjistit u žáků, kterému oboru by se v budoucnu chtěli
profesně věnovat.

V Olomouci 29. 9. 2022 Zpracoval: VUOV Karel Klumpler

Partneři školy