Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Dne 8. 8. 2022 proběhlo v místnost 112 budovy školy slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům Střední školy polytechnické.

Předávání se zúčastnili žáci tříd 2PN a 4OME. Zváni byli i rodiče. Žáků, kteří úspěšně vykonali všechny části maturitní zkoušky, bylo celkem osm.
Třída 4OME – Jaroslav Dobeš; Martin Coufal; Vítězslav Kroupa.
Třída 2PN – Martin Hájek; Martin Hulička; Tomáš Neplech; Marek Vančura a David Vařeka.

S vyznamenáním prospěli Martin Hájek a David Vařeka, za což jim náleží právem obdiv a uznání. Tyto žáky zvlášť ocenil ředitel školy pan Ing. Aleš Jurečka dárkovým poukazem věnovaným z fondu SRP SŠ.

Přejeme všem absolventům hodně úspěchů při dalším studiu, v budoucím zaměstnání a také v osobním životě!

Mgr. Drahomíra Skácalová

… obrázky z předávání maturitních vysvědčení

Partneři školy