Setkání s rodiči a žáky 1. ročníků pro školní rok 2023/2024

V pátek 2.6. 2023 se konalo v prostorách Střední školy polytechnické „Setkání s rodiči a žáky 1. ročníků pro školní rok 2023/2024“. Cílem tohoto setkání bylo přiblížit rodičům i jejich dětem, organizaci výuky jednotlivých učebních oborů, včetně způsobu odměňování žáků, dále pak možnosti ubytování na Domově mládeže. Následovalo seznámení s možnostmi konání sportovních, lyžařských a adaptačních kurzů. Rodiče i děti byli prostřednictvím pana ředitele Ing. Aleše Jurečky seznámeni s vedením školy, i s úsekem školního poradenského pracoviště.
Následně byly prezentovány  možnosti aktivit a spolupráce školy s jednotlivými cechy a profesními svazy. Byla také zmíněna spolupráce s rodiči žáků, jako i možnost adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníků. V průběhu tohoto setkání bylo umožněno všem zájemcům zajistit si koupi elektronických čipů, které slouží jak pro vstup do prostor školy, tak k výběru a objednání stravy pro žáky SŠP.

Partneři školy