Adaptační dny – září 2021

Už tradičně i v letošním školním roce proběhly adaptační dny pro první ročníky v příjemném prostředí nedalekého Kaprodromu.

Žáci zde mají příležitost stmelit svůj kolektiv prostřednictvím her a zážitkové pedagogiky. Jsou vedeni ke spolupráci a k zodpovědnosti za skupinu. 

Cílem těchto kurzů je ulehčit žákům přechod do nového prostředí. Seznámení žáků mezi sebou, s třídním učitelem a s učiteli odborného výcviku napomáhá rozvoji nově vznikajícího kolektivu.

Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 8 prvních ročníků, 172 žáků, 8 třídních učitelů a 14 učitelů odborného výcviku.Partneři školy