Ředitelské volno – 27. 11. 2023

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy pro žáky dne 27. 11. 2023 z personálních důvodů (stávka zaměstnanců) ředitelské volno.

Partneři školy