Ředitelské volno 15. a 16. 11. 2023

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy pro žáky ve dnech 15. a 16. 11. 2023 z provozních důvodů ředitelské volno.

Partneři školy