Ředitelské volno

Ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ve dnech 29. 6.
a 30. 6. 2022 ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů.
Vysvědčení bude žákům předáno dne 28. 6. 2022.

ÚŘEDNÍ HODINY v době prázdnin
v úterý 28. 6. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin,
a ve dnech 1. 7. – 31. 8. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin.

Partneři školy