Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy pro žáky dne 18. 11. 2022 z provozních důvodů ředitelské volno.

Partneři školy