Poznej a zažij Olomouc – univerzitní město

Ve středu dne 3. 1. 2024 se v prostorách naší školy uskutečnila přednáška pro žáky studijních oborů, které se celkem zúčastnilo 70 žáků. Žáci se seznámili formou prezentace o možnostech studia, oborech a možnostech jejich kombinací, přijímacím řízení, dále o struktuře studia, možnostech ubytování a stravování, kulturního a sportovního vyžití, studentských organizacích a možnostech účasti v nich, možnostech zahraničních studijních pobytů a jejich jedinečné příležitosti pro obohacení vzdělání a získání mezinárodní zkušenosti, sportovním vyžití a dalších aktivitách, které UP v Olomouci svým studentům nabízí.

Díky soutěžním otázkám, měli žáci možnost vyhrát i upomínkové předměty, což přispělo k pozitivní atmosféře celé akce. 

Tato akce byla žáky pozitivně hodnocena, neboť jim poskytla cenné informace a podněty ke zvážení dalšího studia.  

Galerie z akce zde

Partneři školy