Návštěva UPOL a prezentace studentského života

Ve středu 2. března 2022 se studenti nástavbových oborů 2PN zúčastnili prezentace vysokoškolského studia, kterou pro středoškolské studenty organizovala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Pro mnohé to bylo úplně první seznámení s vysokoškolskou akademickou půdou a neskrývali tak údiv nad prostředím, které umožňuje vyšší míru svobody a zároveň klade důraz na osobní odpovědnost.

Při návštěvě nás doprovázel docent Jiří Dostál, který na fakultě působí jako vedoucí Katedry technické a informační výchovy. Tím byl předurčen i další program, neboť jsme se po úvodní přednášce o praktické organizaci studia a akademického roku přesunuli do počítačové laboratoře, kde nám byla představena technologie 3D tisku a laserového vyřezávání.

Poslední zastávka při prohlídce fakulty byla ve sklepě, v němž jsou umístěny dílny. Naši studenti tak měli možnost předvést svou zručnost na drobných rukodělných výrobcích, které si odnesli domů. Celkově byla návštěva Pedagogické fakulty UP velkým přínosem a motivací pro studenty, kteří nad vysokoškolským studiem uvažovali, ale nedokázali si jej představit prakticky.

Mgr. Josef Nešpor

Fotogalerie návštěvy UPOL

Partneři školy