Návštěva SPŠS Olomouc

Dne 9. 2. 2023 navštívila třída druhého nástavbového ročníku provozní technika Střední průmyslovou školu strojírenskou v Olomouci, pedagogickým doprovodem byli vyučující paní Ing. Bařinová a pan Ing. Fojtík. Exkurzi řídil pan Ing. Šimáček, vyučující odborných předmětů SPŠS. Dával žákům otázky a zároveň i odpovídal na jejich zvídavé dotazy.

Žáci se postupně seznámili s vybavením laboratoří, současně jim byla předvedena některá z měření – kontrola kalibrů na 2D délkovém měřicím přístroji, dále zkouška tahem, pozorování struktur na metalografickém mikroskopu, odrazová zkouška tvrdosti, zkouška hlubokotažnosti a zkouška rázem v ohybu. Některé z těchto zkoušek si žáci i sami vyzkoušeli.

Během návštěvy SPŠS Olomouc měli žáci možnost vidět průběh výuky předmětu konstrukční cvičení. Na závěr se žáci seznámili s historií, vývojem a konstrukcí proudového leteckého motoru MIG 15.

Žáci i vyučující hodnotili exkurzi jako velmi přínosnou.

Galerie z návštěvy

Partneři školy