Ministr Petr GAZDÍK na návštěvě naší školy

Dne 26. 5. 2022 navštívil naši školu vzácný host, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Petr Gazdík.

Doprovázeli ho další významní hosté v čele s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Josefem Suchánkem, radním pro školství a tělovýchovu RNDr. Alešem Jakubcem a vedoucím odboru školství a mládeže Olomouckého kraje Mgr. Miroslavem Gajdůškem.

Po uvítání si pan ministr prohlédl areál školy a dílny odborného výcviku, které díky své vybavenosti získaly velké uznání. V další části programu vedl besedu s pedagogy naší školy. Ti tak měli jedinečnou příležitost položit panu ministrovi dotazy na téma odborné školství a uplatnitelnost žáků na trhu práce, státní maturita a její podoba do budoucna, dalšího vzdělávání dospělých a prevence rizikového chování.

Na závěr své návštěvy zdůraznil důležitost odborného vzdělávání a popřál pedagogům hodně sil a úspěchů při výkonu jejich práce.

Děkujeme panu ministrovi, že si našel ve svém nabitém programu čas pozdravit naše zaměstnance a vyjádřit nám podporu.

Fotogalerie z návštěvy ministra

Partneři školy