Laboratorní cvičení z chemie 2023

Tak jako každý rok se žáci a žákyně naší školy zúčastnili laboratorních cvičení z chemie. Akce proběhla v laboratořích Střední školy logistiky a chemie v Olomouci a zúčastnilo se jí celkem 36 žáků a žákyň tříd 1ME a 2OME (obchodního směru).

Žáci a žákyně v rozsahu 4 vyučovacích hodin řešili pod vedením učitelek chemie odborné školy následující zadání:

  • Laboratorní cvičení 1: Vážení, odměřování kapalin, přípravu roztoků, filtrace, měření teploty a hustoty, destilace, krystalizace
  • Laboratorní cvičení 2: Chemické reakce a děje

Dále sledovali demonstrační předvedení destilace za normálního tlaku, krystalizaci volnou, rušenou a krystalizaci srážením a porovnávali krystaly skalice modré, které vznikly jednotlivými druhy těchto krystalizací.

Jejich práce a výsledky byly ohodnoceny známkou, která je součástí klasifikace z předmětu chemie.

Sami účastníci akci hodnotili jako zajímavou, která jim přinesla nové zkušenosti, protože si mohli prakticky vyzkoušet práci v chemické laboratoři.

 Mgr. Irena Dosoudilová; Mgr. Alena Ondráková

Galerie

Partneři školy