Laboratorní cvičení z chemie

Tak jako každý rok jsme se zúčastnili laboratorních cvičení z chemie. Akce proběhla v laboratořích Střední školy logistiky a chemie v Olomouci a zúčastnilo se jí celkem 26 žáků a žákyň tříd 1ME a 2OB, kteří v rozsahu 4 vyučovacích hodin řešili pod odborným vedením následující zadání:

  • Laboratorní cvičení 1: Vážení, odměřování kapalin, přípravu roztoků, filtrace, měření teploty a hustoty, destilace, krystalizace
  • Laboratorní cvičení 2: Chemické reakce a děje

Ti nejodvážnější v rámci pokusu „drželi oheň v rukách“

Mgr. Irena Dosoudilová; Mgr. Alena Ondráková

Fotogalerie
Fotogalerie z laboratorního cvičení

Partneři školy