Laboratorní cvičení z chemie

Dne 25. 05. 2022 se skupina 22 žáků třídy 1ME a 2OME (obchodníci) zúčastnila laboratorních cvičení z chemie. Jako každý rok (kromě období distanční výuky) se akce uskutečnila v laboratořích Střední školy logistiky a chemie v Olomouci.
Žáci v rozsahu 4 vyučovacích hodin řešili pod vedením učitelek chemie odborné školy:
Laboratorní cvičení 1: Vážení, odměřování kapalin, přípravu roztoků, filtrace, měření teploty a hustoty, destilace, krystalizace
Laboratorní cvičení 2: Chemické reakce a děje
Dále sledovali demonstrační předvedení destilace za normálního tlaku, krystalizaci volnou, rušenou a krystalizaci srážením a porovnávali krystaly skalice modré, které vznikly jednotlivými druhy těchto krystalizací.
Jejich práce a výsledky byly ohodnoceny známkou, která je součástí klasifikace z předmětu chemie.
Akci mohu hodnotit jako zdařilou a určitě byla pro žáky zajímavá, protože si mohli prakticky vyzkoušet práci v chemické laboratoři.

Mgr. Irena Dosoudilová

Fotogalerie – cvičení z chemie

Partneři školy